Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

NAŠE SLUŽBY

 

Vypracujeme Vám kompletnú zmluvnú dokumentáciu súvisiacu s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, nájomnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve, záložnú zmluvu, rezervačnú zmluvu ako aj ďalšie iné. Pomocou našich zmlúv sú zabezpečené všetky riziká súvisiace s predajom alebo prenájmom na strane vlastníka a prenajímateľa alebo na strane kupujúceho, či nájomcu.

     Súčasťou našich služieb je aj poskytovanie hypotekárneho poradenstva. Porovnáme pre Vás ponuky financovania Vašej nehnuteľnosti od najlepších bánk a stavebných sporiteľní, a vďaka tomu Vám nájdeme to najvýhodnejšie hypotekárne financovanie, zohľadňujúce Vaše možnosti a požiadavky. Spolu s Vami vyberieme vhodné financovanie pre kúpu Vašej nehnuteľnosti a prevedieme Vás celým úverovým procesom, od skompletizovania podkladov potrebných k žiadosti, cez podanie žiadosti, až po čerpanie úveru.

 

Naše služby zahŕňajú:

 • sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu danej nehnuteľnosti 
 • komplexné spracovanie ponuky Vašej nehnuteľnosti, overenie vlastnítníctva predávajúceho
 • bezplatná inzercia na vlastnej webovej stránke, realitných portáloch , regionálnych printových médiách a našich vývesných tabuliach 
 • poradenská a konzultačná činnosť v oblasti kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • vykonanie obhliadok nehnuteľnosti za účasti nášho makléra 
 • dohľad nad prevodom nehnuteľnosti a celým priebehom pri preberaní
 • obstaranie aktuálneho výpisu LV a fotokópie z katastrálnej mapy 
 • vypracovanie Rezervačnej zmluvy
 • vypracovanie Zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy, resp. Zmluvy o uzatvorení budúcej zmluvy o prevode
 • vypracovanie Kúpnej zmluvy, resp. Zmluvy o prevode
 • vypracovanie Návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra
 • zabezpečenie overenia podpisov na dokumentoch potrebných k prevodu nehnuteľnosti
 • vybavenie všetkých potrebných dokumentov k predaju a  kúpe nehnuteľnosti 
 • doručenie zmlúv na príslušnú správu katastra
 • odovzdanie nehnuteľnosti (preberací protokol)
 • sprostredkovanie ocenenia nehnuteľnosti - trhovej hodnoty 
 • vybavenie hypotéky (financovanie bývania) na mieru vybavenie poistenia nehnuteľnosti 
 • sprostredkovanie poistenia nehnuteľnosti
 • sprostredkovanie vypracovania geometrického plánu 
 • zabezpečenie stavebného povolenia
 • zabezpečenie sťahovacej služby
 • sprostredkovanie remeselných prác pri rekonštrukcii bytových jadier, domov a pod. ...
 • zabezpečenie energetického cetifikátu nehnuteľnosti