Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator website

 

Provízia za sprostredkovanie predaja nehnuteľnosti je podľa zložitosti obchodu – cena dohodou.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu bytu:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 200,- EUR.

Provízia za sprostredkovanie prenájmu nebytového priestoru:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti (bez cien energií). Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 100,- EUR.

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

Úkon:

Náklad:

Bližší popis:

Vydanie stanoviska o cene nehnuteľnosti

50

 

Pre účely dedičského alebo súdneho konania.

Osobná asistencia

 

15  / za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 15 € / za každú začatú polhodinu.

 

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

 

variabilné

 

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 15 € za každú začatú polhodinu. ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky : www.google.com/maps -“získať trasu“.

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

Právny servis

cena dohodou

 

Kompletné zabezpečenie všetkých podkladov potrebných k prevodu nehnuteľnosti, vypracovanie všetkých potrebných zmlúv a  poskytnutie hypotekárneho poradenstva.

 

Zabezpečenie kúpnej zmluvy

150 

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

Poradenstvo pri predaji nehnuteľnosti

20 €