%infoBubbleValue_categoryName%
%infoBubbleValue_subcategory%
%infoBubbleValue_actionName%
%infoBubbleValue_price%

TERMOVÍZIA – PREVENTÍVNA PREHLIADKA VAŠEJ FASÁDY
 

Človek chodí na prehliadku k lekárovi, autá vozíme na STK a v domoch vykonávame rôzne revízie a inšpekcie. Jednou z nich je aj termovízne meranie, ktoré nám napovie všetko potrebné o zdravotnom stave fasády.

 

O poškodeniach budovy, hlavne jej vonkajších častí, nemusíme vedieť nič a takisto sa to dlhé roky nemusí ani nijako očividne prejavovať. Svoju daň si to predsa len vyžiada a v mnohých prípadoch sa najlepšou obeťou stávajú faktúry za spotrebu tepla. Predísť takýmto zbytočným komplikáciám a nežiadaným výdavkom môžeme práve vďaka špeciálnemu termovíznemu meraniu, ktoré odhalí prípadné poškodenia fasády.

 

Diagnostika fasády a povrchu stavby

 

Popularita termovízie využívanej v domácom stavebníctve začala rásť len nedávno. Majitelia budov totiž pochopili jej významu pri ochrane stavby a energetickej efektivity, čo ich vedie k osloveniu odborníkov vykonávajúcich takúto diagnostiku fasád. Hlavným cieľom merania je preskúmať stav vonkajších častí, ktorých vady spôsobujú úniky tepla a za istých okolností môžu viesť aj ku konštrukčným chybám.  

 

Priebeh merania v 2 fázach :

 

Meranie z exteriéru – Premeriava celkový stav fasády aj povrchových častí a zisťuje rozdiely pred a po zateplení.

Meranie v interiéri – Snaží sa odhaliť poškodenia strechy aj podlahového kúrenia, s čím súvisí skúmanie stavu pripojovacích škár okien a dverí.

 

Význam absolvovania termovízneho merania :

 

- sledovanie teplotných rozdielov na povrchu nehnuteľnosti

- tvorba termogramu, ktorý ukáže obraz stavu teploty fasády

- lokalizácia prípadných tepelných mostov a poškodených miest

-posúdenie kvality zatepľovacieho systému použitého na budove

 

Najlepší čas na termovíziu je zima

 

Mnohé revízie spojené s fungovaním objektov sa musia za účelom efektivity vykonávať ešte pred zimou. V prípade termovízie nehnuteľnosti je to ale presne naopak a jej absolvovanie sa odporúča práve v tomto období. Dôvod je jasný, k zisťovaniu správnych údajov je potrebné vykonať meranie vtedy, keď sú rozdiely medzi vonkajšou a vnútornou teplotou minimálne 10 stupňov, pričom presnejším výsledkom pomáha aj prevádzka kúrenia.

 

Absolvovanie termovízneho merania s následným vyhotovením termogramu môže prebehnúť za pár hodín. Ceny za túto službu sa pohybujú rôzne, vždy v závislosti od plochy budovy. Tie najlacnejšie ponuky sa pri kompletnom meraní v oboch fázach pohybujú  od 55€. Ako vhodná investícia chrániaca vašu stavbu sa oplatí a práve počas zimy je na ňu najlepší čas.

 

Text : Róbert Bosák

Foto : sluzbytop.sk, kimall.sk, amfstav.sk

https://clanky.topreality.sk/termovizia-preventivna-prehliadka-vasej-fasady-2602.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mailing